Historik

DET BÖRJADE MED ETT BREV……….


Det är april 2012 då Eva Aronson, Björn Lindahl och Johan Erling, representanter för ett par av stadens aktiva orkestrar, samlas för att diskutera avsaknaden av en konserthall i Halmstad samt konsekvenserna av detta. 

På Halmstad Kommuns hemsida, i tidningsartiklar och andra olika sammanhang marknadsförs och talas det om Halmstad som upplevelsestaden, och visst har det genomförts ett antal stora och mycket påkostade evenemang. Hamnfestival, The Tall ships Races och golfarrangemang etc. är förvisso äventyr som kan betraktas som upplevelser. Däremot satsas inga pengar eller skapas förutsättningar för de lokalt verksamma körer och orkestrar som finns i Halmstad.  Där är det mera tunnsått, eller till och med obefintligt, speciellt när det gäller musik.

I januari 2013 har bl a  Christina Angsvik anslutit sig till gruppen och hon författar ett öppet brev till kommunens politiker


Till Kommunfullmäktige! – Ett kärleksfullt upprop!


Varje kväll under i stort sett årets alla dagar myllrar det av kulturaktiviteter i källare, vrår, hörn, vindar och andra utrymmen i Halmstad. Det är ett mycket positivt myller, för det sjungs, spelas, dansas, övas och konserteras – ja, sådant som skapar goda energier i ett samhälle.

Alla vi, som jobbar med detta – ofta på vår fritid – arbetar hårt för att skapa ekonomi för att ta hand om alla som vill SKAPA. Vi ska skaffa pengar, så att vi kan vara någonstans och öva och konsertera – varje vecka. Ofta byter vi tjänster, så att i utbyte mot fri lokal ger vi gratis konserter.

Ett himmelrike vore det för alla oss som samlar detta myller av människor under hela året att få ha någonstans att vara – att få vara på ett ställe där det finns fler kulturaktiviteter – där man kan fika tillsammans, öva tillsammans, planera konserter tillsammans och få idéer av varandra.

Det finns idag ingen riktig struktur i kulturarbetet i vår fina stad. Många arrangemang kolliderar, rikligt nedlagd tid går till spillo på något som kunde bli värdefullt för många fler människor. Sammantaget lockar dock evenemang med lokala artister, körer och orkestrar tusentals åskådare varje år.

Vi skulle vilja väcka tanken på att vårt växande och dynamiska Halmstad får ett nybyggt Kulturhus, en arena för den lokala scenkonsten, musiken, teatern och dansen för alla aktiva eldsjälar, som det finns gott om, så att de kan utöva sina idéer och sprida den glädje och energi som automatiskt är ett resultat av ett gemensamt kulturarbete. Där generationer får mötas, där framtidstro och kärlek utvecklas! Halmstad är en mycket aktiv stad – och inget tyder på att den aktiviteten kommer att minska, tvärtom.

Erfarenheten från det vackra biblioteket pekar på att nyskapande lokaler föder ny verksamhet och gemenskap. Halmstad Arena har gett idrotten ytterligare uppsving. Nästa steg borde vara ett nytt Kulturhus, som komplement till teatern och biblioteket, men med det lokala kulturlivet i fokus.

Vi tror att såväl arkitekter som byggare kunde vara intresserade av att bidra med något riktigt vackert och framtidsinriktat. Vi församlade och undertecknande kulturarbetare vill väcka debatten och att få alla, som har hand om makten, att inse och förstå att det finns en otrolig kunskap, kreativitet och erfarenhet som kommer samhället till del om fler möjligheter erbjuds i ett nytt Kulturhus.

Med vänlig hälsning


Konserthusgruppen i Halmstad


TENNISHALLEN BLIR ETT ALTERNATIV

Gruppen av intresserade har utökats med Monica Stensman, representant för stadens stråkar och Ulf Fembro, rektor på Kulturskolan,. De tillför nya dimensioner i våra diskussioner och en mer konkret och aktiv period inleds. I början av 2013 presenteras den gamla Tennishallen som en möjlig lokal att omvandla till ett konserthus. En arbetsgrupp, Konserthusföreningen hade då ännu inte formellt bildats, kontaktade tennishallens styrelse och förde diskussioner med ägarna till Tennishallen om ett eventuellt förvärv av hallen. Vi gjorde besök, planerade och provspelade. Akustiken var bra och det hade kanske kunnat bli något, men Tennishallens ägare kunde inte enas och deras beslut blev att det visst skulle spelas i hallen, men även fortsättningsvis skulle man spela tennis. 


Provspelning i tennishallen februari 2014

FÖRENINGEN BILDAS OCH DEN FÖRSTA MANIFESTATIONEN GENOMFÖRS

Tennishallens nej var naturligtvis ett bakslag men nya tag togs och i januari 2014 bildades formellt föreningen KONSERTHUSGRUPPEN I HALMSTAD. Ett av de första besluten blev att arrangera manifestationen KONSERTHUS_NU.  En aktivitet som pågick en hel vecka mellan 12 – 17 maj 2014.

Kulturskolans olika ensembler, grupper och solister uppträdde i Staffanssalen i Söndrum.

Trio Zilliacus på Mjällby Konstgård

I Kulturskolans orkestersal var det körkväll med körerna C.A.T, Körklangen, Mumma och sångens vänner och på Biblioteket Ängelholms och Halmstad Kulturskolors Blåsorkesterar.

På Biblioteket samlade ett Musikseminarium politiker och andra tyckare/påtryckare som diskuterade behov och placering av ett konserthus i Halmstad.
Det hela inleddes med arkitekten Lars Nilsson från White arkitekter som visade skisser på hur en tillbyggnad till den befintliga teatern skulle kunna bli den nya centrala musikscen vi längtade efter. Inget av de presenterade förslagen fick någon direkt positiv respons.

Ingegerd Sahlström (S) propagerade för ett Kulturstråk längs Nissan och menade att den planerade utbyggnaden av museet också skulle kunna inrymma en konsertsal.

Tove Bergman (mp) var inne på att ”det är läge att bygga nya kulturlokaler, bl a lokaler för kulturskolan, men också med scener för alla konstformer” Däremot såg hon inte behovet av särskilda lokaler för musik.

Suzanne Åkerlund (L) talade om att det finns mycket som behöver göras i Halmstad och att kulturen nu börjar växa upp som ett viktigt område för politiken.

Tania Bengtsson från Vänsterpartiet gav stöd för idén om ett musikhus, bjöd på estradpoesi och betonade att det är viktigt att det blir en mötesplats för de många människorna.

Marianne Holm från Hallandsposten uttryckte skepsis, vis av erfarenheter från ett ”långbänksHalmstad”.

Tommie Haglund gav inspirerande ingångar med sina tankar om ett Sinnenas Hus, ett hus där människor kan hitta sig själva via skapandet. Han menade att det verkligen är pinsamt att inte Halmstad har någon lokal lämplig att framför akustisk musik. När han får besök av musiker som önskar framföra hans musik i vår stad måste han förklara att vi faktiskt inte har någon lokal där akustiken är rättvisande för hans musik.

Dagen avslutades med en konsert med Halmstad Brass.  Veckan avslutades sedan med ett framträdande av kommunens personalkör Kumminkören i Festsalen på Halmstad teater.

DET GAMLA HP-HUSET DYKER UPP

Vid ett styrelsemöte hösten 2014 diskuterar konserthusgruppens styrelse en ny demonstration och olika platser ventilerades. Utomhus eller kanske vid olika köpcentra för få så stor publik som möjligt? I någon av stans bilhallar? Ja alla tänkbara alternativ presenterades men föll av olika anledningar. Plötsligt nämner någon det gamla HP-huset som en tänkbar lösning, det stod ju tomt och plats fanns sannolikt. Christina Angsvik, med personlig kontakt till familjen Sjögren, tar fram sin mobiltelefon och ringer upp och 30 minuter senare traskar hela styrelsen iväg till HP-huset för en första besiktning. Kärlek uppstod vid första ögonkastet. Här fanns ju lösningen. Ett stort hus med plats för all musik i Halmstad. Bra akustik och dessutom plats för hela Kulturskolan som är i stort behov an nya och bättre lokaler. Nu uppstod frågan, hur får vi kommunens politiker och tjänstemän med på banan? Vi kontaktade Kommunråden Graf och Oretorp och till vår stora glädje visar de sig positiva. Nu gällde det att verkligen förankra detta och skapa opinion.En ny manifestation KONSERTHUS NU.2  beslutades och den 31 januari 2015 är sedan dess för alltid inskriven i vår historia, datumet då det gamla HP-huset första gången fylldes av musik. Tolv olika körer och orkestrar avlöste varandra i en maratonkonsert och hela HP-huset fylldes av intresserade åhörare och nyfikna

Responsen på manifestationen var enorm och nu talades det om hur positivt detta var och vilka enormt stora fördelar en Kulturskola och konsertsal i samma hus skulle kunna innebära. Detta måste bara kommuniceras och en mycket aktiv period med lobbying på alla plan tog vid. Vi besökte samtliga politiska partier och framförde vårt budskap. Personliga möten med företrädare för de olika politiska partierna genomfördes. Vi träffade även tjänstemän och politiker inom Region Halland. Ibland upplevde vi att vi tog två steg framåt och ett bakåt och ibland tvärtom. Tålamodet bland oss styrelseledamöter var ibland nästan uttömt. Genom alla uppmuntrande ord och uppmärksamhet i radio och press började våra tankar till sist få fotfäste och allt flera politiker och tjänstemän accepterade förslaget.


Vi gjorde flera resor till andra konserthus för att få andras erfarenheter av att bygga en konserthall. Vi besökte bl.a. Vara Konserthus och Malmö Live och fick många värdefulla synpunkter på vad som var viktigt att tänka på vid ett bygge av en konserthall. Vid resan till Malmö Live deltog även BYGG SJÖGREN.

Fastighetsägaren BYGG SJÖGREN förtjänar en stor eloge för sitt engagemang och sin mycket positiva inställning till våra idéer. Deras hundraprocentiga uppslutning och support med framtagande av presentationsmaterial som på ett utmärkt sätt illustrerade möjligheterna kan inte nog värdesättas.

KULTURSKOLAN FLYTTAR TILL GAMLA HP-HUSET

Ovanför innertaket hittade vi det välvda taket

Informationsmöte om HP-huset

Vårt arbete har nu gett resultat och den 7 oktober 2015 fattades beslut i Komunfullmäktige om att hyra HP-huset och lokalisera hela Kulturskolans verksamhet dit. Därmed uppfylls det löfte som Bygg Sjögren gett, nämligen att inreda en konserthall i anslutning till Kulturskolan.

MUSIK NONSTOP 31 januari 2016 var återigen en dag fylld med musik då vi också informerade om det aktuella läget i processen och planerna kring den blivande konserthallen i gamla HP-huset. Pelle Hörmander, reporter på Radio Halland, presenterade de olika medverkande körerna och ensemblerna.


11.30 Trumkåren

12.00 NBV Halland wind band

12.30 Anna Lovdal
13.00 Halmstad kammarkör
13.30 Bris och Glemme
14.00 Cappella Nova
14.30 Mumma
15.00 Dragkrokarna
15.30 Halmstad Vokalensemble
16.00 Kören C.A.T.
16.30 Halmstad Brass
17.00 Västanvind
17.30 Stadsmusikanterna

31 januari 2017


För tredje året i rad samlas en stor skara för att visa sitt stöd för en konserthall i Halmstad. Föreningens ordförande Anders Stegmark och Kulturskolans rektor Ulf Fembro informerade om planerna för kulturskolan samt den konserthall som nu inreds i gamla HP-huset.  Allt inramades med sång och  musik smat ett populärt och välkommet besök av Halmstads egen "korvgubbe" Rajko.

KONSERTHALLEN ÄR PÅ GÅNG.


Äntligen ser vi målet på vår långa resa! Det övergripande målet för vår förening har från första stund varit att skapa en konserthall i Halmstad. Under sommaren beslutade kommunfullmäktige att bevilja medel för en sådan i det gamla HP-huset. Vårt mål är därmed uppnått och vi är naturligtvis mycket glada över att vi lyckats få gehör för detta. Men vi slår oss inte till ro utan fortsätter vårt arbete. Inriktningen och ett nytt mål är att påverka den kommande verksamheten i Konserthallen.


Kulturskolan flyttar under sommaren 2017 in i huset och kan nu, för första gången någonsin, samla all sin verksamhet på samma ställe i fantastiskt fina och för ändamålet nyrenoverade och anpassade lokaler.  Invigningen sker lördag den 2 september.


Förutom beslutet om konserthallen beslutade Kommunfullmäktige också att ge Kulturförvaltningen resurser och möjligheter att starta kulturverksamhet i ytterligare lokaler i "HP-huset". De planer och tankar som finns kring den nya konserthallen och de övriga lokalerna i fastigheten skapar möjligheter för kulturella möten över genrer och generationer. Möjligheter som aldrig tidigare funnits på samma sätt i Halmstad. Det vi nu är med om är en unik satsning. Man ger förutsättningar att skapa ett kulturhus som rätt utnyttjat kommer att utveckla stadens kulturliv på flera plan.

Bygget av konsertsalen har nu pågått under en period och i samband med ett styrelsemöte i Konserthusgruppen den 24 april 2018 fick vi möjlighet att besöka den blivande konsertsalen där man nu verkligen kan se hur den kommer att se ut. En stor scen och plats för nästan 500 besökare samt en akustik anpassad för de flesta musikformer.  Vi ser verkligen fram emot invigningen i oktober som kommer att bjuda på många fina musikupplevelser.

Patric Sjögren informerar om ombyggnaden

Lördagen 20 oktober 2018 invigs så KULTURHUSET NAJADEN.  Landshövding Lena Sommerstad håller invigningsanförande och Kenneth Sjögren överräcker nyckeln till Kulturhuset Najaden.

Detta är början på en 6 veckor lång invigningsperiod med konserter och uppträdanden nästan varje kväll.

PROGRAM VID ÖPPET HUS - KULTURHUSET NAJADEN

Lördagen 20 oktober 2018 kl. 10.30-19.00

 

En bred palett av framträdanden av Halmstads körer och orkestrar.

Öppet Hus i hela huset, även Kulturskolan. Fri entré.

 

10.30-10.50 Kulturhuset Najaden invigs med tal samt musik av Symphonic Band utanför entrén.

10.50-11.00 Symphonic Band tar med sig publiken in i konsertsalen.

11.00–11.20 Pomp and Circumstance Marsch – Symphonic Band

11.30–11.50 Något oförutsett – Kammarfysikensemblen

12.00–12.20 Brasset leder vidare – Halmstad Brass

12.30–12.50 Yngre röster – Kulturskolans barnkörer

13.00–13.20 Yngre stråkar – Småstråkarna Kulturskolan

13.30–13.50 Pianostund – Kulturskolans pianister

14.00–14.20 Klurig sång – Mumma

14.30–14.50 Musical för a capella kör – Kören CAT

15.00–15.20 Stråkstund med Cappella Nova och Stråkensemblen

15.30-15.50 Ett ögonblick ur Processen med Körklangen

16.00-16.20 Festtoner från Högskolan med Köörmit

16.30 Upp till dans med Halmstad Dragspelsklubb (Foajéscenen)

17.00-17.20 Sång med Viva Voce och sångare från AM sångstudio

17.30-17.50 Över vidderna med Harplinge Spelmanslag

18.00-18.20 Snöstorpstoner med Göran Perssons körer

 

Arrangör: Kulturskolan och Konserthusgruppen