Föreningen

VÅR MÅLSÄTTNING

 

Föreningen Konserthusgruppen arbetade målmedvetet under flera år för att få till stånd en konserthall i Halmstad. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt möte i juni 2017 att anslå medel, och nu står den nya konserthallen i Kulturhuset Najaden färdig i det gamla tidningshuset på Söder. I och med detta har vi nått vårt mål. Föreningen har därför ombildats med ny inriktning och ny målsättning, men med samma starka engagemang som tidigare. Alla med intresse för musik, utövande såväl som publik, kan bli medlemmar i föreningen.

 

De planer och tankar som finns kring den nya konserthallen och de övriga lokalerna i fastigheten skapar möjligheter för kulturella möten över genrer och generationer. Detta har tidigare saknats i Halmstad. Vi vill därför använda vårt engagemang till att fortsätta arbetet med att göra Kulturhuset Najaden till den mötesplats för musik och angränsande kulturformer som vi så väl behöver.

 

Vi vill att musikutövare och musikarrangörer inom alla genrer ska se Kulturhuset Najaden som den naturliga platsen att förlägga sina aktiviteter till. Både konserter och projekt ska erbjudas bra möjligheter och förutsättningar, och även om fokus ligger på musiken ska naturligtvis andra konstformer också kunna hitta sin plats i huset.

 

Föreningen skall

-genom samverkan och påverkan medverka till att Kulturhuset Najaden blir en naturlig hemvist för Halmstads musikliv.

 

-medverka till att det lokala musiklivet såväl som gästande musiker erbjuds de bästa förutsättningar och möjligheter som kan åstadkommas i huset

 

-sprida information om vad som sker i huset samt vid behov skapa opinion kring aktuella frågor om aktiviteter och utbud.

 

-arbeta för att göra halmstadborna ständigt medvetna om vad som sker i huset.

 

-bidra till att utveckla Kulturhuset Najaden till en naturlig, gränslös mötesplats för olika generationer och konstformer.

 

-uppmuntra och stödja kulturevenemang som bidrar till att utveckla olika sociala insatser i Halmstads kommun.

 FÖRENINGSAKTUELLT

Rapport från Medlems- och informationsmötet den 13 november