Historik


KONSERTHUSGRUPPEN I HALMSTAD

- En del av Halmstads musikliv


DET BÖRJADE MED ETT BREV……….


Det är april 2012 då Eva Aronson, Björn Lindahl och Johan Erling, representanter för ett par av stadens aktiva orkestrar, samlas för att diskutera avsaknaden av en konserthall i Halmstad samt konsekvenserna av detta. 

På Halmstad Kommuns hemsida, i tidningsartiklar och andra olika sammanhang marknadsförs och talas det om Halmstad som upplevelsestaden, och visst har det har genomförts ett antal stora och mycket påkostade evenemang. Hamnfestival, Tall ships race och golfarrangemang etc. är förvisso äventyr som kan betraktas som upplevelser. Däremot satsas inga pengar eller skapas förutsättningar för de lokalt verksamma körer och orkestrar som finns i Halmstad.  Där är det mera tunnsått, eller till och med obefintligt, speciellt när det gäller musik.

I januari 2013 har bl a  Christina Angsvik anslutit sig till gruppen och hon författar ett öppet brev till kommunens politiker


Till Kommunfullmäktige! – Ett kärleksfullt upprop!


Varje kväll under i stort sett årets alla dagar myllrar det av kulturaktiviteter i källare, vrår, hörn, vindar och andra utrymmen i Halmstad. Det är ett mycket positivt myller, för det sjungs, spelas, dansas, övas och konserteras – ja, sådant som skapar goda energier i ett samhälle.

Alla vi, som jobbar med detta – ofta på vår fritid – arbetar hårt för att skapa ekonomi för att ta hand om alla som vill SKAPA. Vi ska skaffa pengar, så att vi kan vara någonstans och öva och konsertera – varje vecka. Ofta byter vi tjänster, så att i utbyte mot fri lokal ger vi gratis konserter.

Ett himmelrike vore det för alla oss som samlar detta myller av människor under hela året att få ha någonstans att vara – att få vara på ett ställe där det finns fler kulturaktiviteter – där man kan fika tillsammans, öva tillsammans, planera konserter tillsammans och få idéer av varandra.

Det finns idag ingen riktig struktur i kulturarbetet i vår fina stad. Många arrangemang kolliderar, rikligt nedlagd tid går till spillo på något som kunde bli värdefullt för många fler människor. Sammantaget lockar dock evenemang med lokala artister, körer och orkestrar tusentals åskådare varje år.

Vi skulle vilja väcka tanken på att vårt växande och dynamiska Halmstad får ett nybyggt Kulturhus, en arena för den lokala scenkonsten, musiken, teatern och dansen för alla aktiva eldsjälar, som det finns gott om, så att de kan utöva sina idéer och sprida den glädje och energi som automatiskt är ett resultat av ett gemensamt kulturarbete. Där generationer får mötas, där framtidstro och kärlek utvecklas! Halmstad är en mycket aktiv stad – och inget tyder på att den aktiviteten kommer att minska, tvärtom.

Erfarenheten från det vackra biblioteket pekar på att nyskapande lokaler föder ny verksamhet och gemenskap. Halmstad Arena har gett idrotten ytterligare uppsving. Nästa steg borde vara ett nytt Kulturhus, som komplement till teatern och biblioteket, men med det lokala kulturlivet i fokus.

Vi tror att såväl arkitekter som byggare kunde vara intresserade av att bidra med något riktigt vackert och framtidsinriktat. Vi församlade och undertecknande kulturarbetare vill väcka debatten och att få alla, som har hand om makten, att inse och förstå att det finns en otrolig kunskap, kreativitet och erfarenhet som kommer samhället till del om fler möjligheter erbjuds i ett nytt Kulturhus.

Med vänlig hälsning


Christina Angsvik Tarstad, Björn Lindahl, Ulf Fembro etc…


2013


TENNISHALLEN BLIR ETT ALTERNATIV


Gruppen av intresserade har utökats där Monica Stensman, representant för stadens stråkar och Ulf Fembro, rektor på Kulturskolan, tillför nya dimensioner i våra diskussioner och  en mer konkret och aktiv period inleds. I början av 2013 presenteras den gamla Tennishallen som en möjlig lokal att omvandla till ett konserthus. Kontakter mellan arbetsgruppen, Konserthusföreningen hade då ännu inte formellt bildats, och tennishallens styrelse etablerades och vi förde diskussioner med ägarna till Tennishallen. Vi gjorde besök, planerade och provspelade. Akustiken var bra och det hade kanske kunna bli något, men Tennishallens ägare kunde inte enas och deras beslut blev att det visst skulle spelas i hallen, men även fortsättningsvis skulle man spela tennis. 


2014


FÖRENINGEN BILDAS OCH DEN FÖRSTA MANIFESTATIONEN GENOMFÖRS

Tennishallens nej var naturligtvis ett bakslag men nya tag togs och i januari 2014 bildades formellt föreningen KONSERTHUSGRUPPEN I HALMSTAD. Ett av de första besluten blev manifestation KONSERTHU_NU.  En aktivitet som pågick en hel vecka mellan den 12 – 17 maj 2014.KONSERTHUS.NU


VÄLKOMMEN TILL EN VECKA FULL AV MUSIK

DÄR VI MANIFESTERAR 

BEHOVET AV ETT KONSERTHUS I HALMSTAD


Kulturskolans olika ensembler, grupper och solister uppträdde i Staffanssalen i Söndrum.

Trio Zilliacus konserterade på Mjällby Konstgård i ett arrangemang  av Kammarmusikföreningen.

I Kulturskolans orkestersal var det körkväll med körerna C.A.T, Körklangen, Mumma och sångens vänner och på Biblioteket musicerade Ängelholms och Halmstad Kulturskolors Blåsorkesterar.


Ett Musikseminarium på Biblioteket samlade en hel del politiker och andra tyckare/påtryckare som diskuterade behov av och placering av ett konserthus i Halmstad. Ingegärd Sahlström (s) propagerade för ett Kulturstråk längs Nissan och att den planerade utbyggnad av museet också skulle kunna inrymma en konsertsal. Tove Bergman (mp) var inne på att det är läge att bygga nya kulturlokaler, lokaler för kulturskolan, men också med scener för alla konstformer. Hon såg inte behovet av särskilda lokaler för musik. Suzanne Åkerlund talade om att det finns mycket som behöver göras i Halmstad och att kulturen börjar växa som ett område för politiken. Likaså tyckte Ingegerd Sahlström från socialdemokraterna och pläderade för ett kulturstråk längs Nissan. Tania Bengtsson från Vänsterpartiet gav stöd för idén om musikhus, bjöd på estradpoesi och betonade att det är viktigt att det blir en mötesplats för de många människorna. Marianne Holm från Hallandsposten uttryckte skepsis, vis av erfarenheter från ett ”långbänksHalmstad”.


Tommie Haglund gav inspirerande ingångar med sina tankar om ett Sinnenas Hus, där människor kan återfinna sig själva via skapandet. Han intygade också att det verkligen är pinsamt att inte Halmstad har någon lokal att framför akustisk musik, när han får besök av musiker som vill spela hans musik i vår stad måste han förklara för dem att vi faktiskt inte har någon lokal där akustiken är rättvisande musiken.


Det hela inleddes med arkitekten Lars Nilsson från White arkitekter som visade skisser på hur en tillbyggnad till den befintliga teatern skulle kunna bli den nya centrala musikscen vi längtade efter. Inget av de presenterade förslagen fick någon direkt positiv respons.


Dagen avslutades med en konsert med Halmstad Brass.  Veckan avslutades sedan med ett framträdande av kommunens personalkör Kumminkören i Festsalen på Halmstad teater.


GAMLA HP-HUSET DYKER UPP.


Vid ett styrelsemöte hösten 2014 diskuterar konserthusgruppens styrelse en ny demonstration och olika platser ventileras. Utomhus, vid olika köpcentra för få så stor publik som möjligt? I någon av stans bilhallar? Ja alla tänkbara alternativ presenterades men föll av olika anledningar. Plötsligt nämner någon det gamla HP-huset som en tänkbar lösning, det stod ju tomt och plats fanns sannolikt. Christina Angsvik, med personlig kontakt till familjen Sjögren, tar fram sin mobiltelefon och ringer upp och 30 minuter senare traskar hela styrelsen iväg till HP-huset för en första besiktning. Kärlek uppstod vid första ögonkastet. Här fanns ju lösningen. Ett stort hus med plats för all musik i Halmstad. Bra akustik och dessutom plats för hela Kulturskolan, i behov an nya och bättre lokaler på ett och samma ställe. Nu uppstod frågan, hur får vi kommunens politiker och tjänstemän med på banan. Vi kontaktade Graf och Oretorp och till vår stora glädje visar de sig positiva till vårt initiativ. Nu gällde det att verkligen förankra detta och skapa opinion. Ny manifestation beslutades och den 31 januari 2015 är för alltid inskriven i vår historia då det gamla HP-huset första gången fylldes av musik. Tolv olika körer och orkestrar avlöste varandra i en marantonkonsert och hela HP-huset fylldes av intresserade åhörare och nyfikna.


KONSERTHUS NU.2


Responsen var enorm och länge talades det på stan om hur positivt detta var och det som vi inom föreningen Konserthusgruppen såg, nämligen de enormt stora fördelar en Kulturskola och konsertsal i samma hus skulle kunna innebära, måste bara kommuniceras. Därmed börjad en mycket aktiv period med lobbying på alla plan då vi besökte de olika politiska partierna och framförde vårt budskap, uppmärksamhet i radio och lokaltidningen och så smått började våra tankar att få fotfäste och allt flera politiker och tjänstemän accepterade förslaget.

Fastighetsägaren BYGGSJÖGREN skall i detta läge ha en stor eloge för sitt engagemang och sin mycket positiva inställning till våra idéer. Deras hundraprocentiga uppslutning och support med framtagande av presentationsmaterial som på ett utmärkt sätt illustrerade möjligheterna kan inte nog värdesättas.

HÖSTEN 2015


Vårt arbete har nu gett resultat och den

7 oktober fattades beslutet om att hyra HP-huset och lokalisera hela Kulturskolans verksamhet dit.  Därmed uppfylls löftet att ByggSjögren uppför en konserthall i anslutning till Kulturskolan.


NU JOBBAR VI VIDARE

Nu fortsätter vårt arbete men med en annan inriktning. Vårt mål är nu att bli delaktiga i hur verksamheten skall drivas för att på bästa sätt utnyttja och tillvarata den konserthall som musiklivet i Halmstad så väl behöver. 


2016

MUSIK NONSTOP 31 JANUARI 2016


Välkommen till en dag full av musik. Här får du också information om det aktuella läget kring en konserthall i det gamla HP-huset.


Konferencier: Pelle Hörmander


11.30 Trumkåren  (utanför HP-huset vid tjänlig väderlek)

12.00 NBV Halland wind band

12.30 Anna Lovdal

13.00 Halmstad kammarkör

13.30 Bris och Glemme

14.00 Cappella Nova

14.30 Mumma

15.00 Dragkrokarna

15.30 Halmstad Vokalensemble

16.00 Kören C.A.T.

16.30 Halmstad Brass

17.00 Västanvind

17.30 Stadsmusikanterna


VÄLKOMNA!

2017


KONSERTHALLEN ÄR PÅ GÅNG.


Äntligen ser vi målet på vår långa resa! Det övergripande målet för vår förening,  KONSERTHUSGRUPPEN, har från första stund varit att skapa en konserthall i Halmstad. Under sommaren beslutade kommunfullmäktige att bevilja medel för en sådan i det gamla HP-huset. Vårt mål är därmed uppnått och vi är naturligtvis mycket glada över att vi lyckats få gehör för detta. Men vi slår oss inte till ro utan fortsätter vårt arbete. Inriktningen och ett nytt mål är att påverka den kommande verksamheten i Konserthallen.


Kulturskolan har redan flyttat in i huset och kan nu, för första gången någonsin, samla all sin verksamhet i fantastiskt fina och för ändamålet nyrenoverade och anpassade lokaler.  Missa inte invigningen och visningen av lokalerna, lördag den 2 september mellan kl 10.00 – 15.00. För mer information se:


 www.halmstad.se/barnutbildning/kulturskola.260.htmlFörutom beslutet om konserthallen beslutade Kommunfullmäktige också att ge Kulturförvaltningen resurser och möjligheter att starta kulturverksamhet i ytterligare lokaler i "HP-huset". De planer och tankar som finns kring den nya konserthallen och de övriga lokalerna i fastigheten skapar möjligheter för kulturella möten över genrer och generationer. Möjligheter som aldrig tidigare funnits på samma sätt i Halmstad. Det vi nu är med om är en unik satsning. Man ger förutsättningar att skapa ett kulturhus som rätt utnyttjat kommer att utveckla stadens kulturliv på flera plan.

31 januari 2017


För tredje året i rad samlas en stor skara för att visa sitt stöd för en konserthall i Halmstad. Föreningens ordförande Anders Stegmark och Kulturskolans rektor Ulf Fembro informerade om planerna för kulturskolan samt den konserthall som nu inreds i gamla HP-huset.  Allt inramades med sång och  musik smat ett populärt och välkommet besök av Halmstads egen "korvgubbe" Rajko.

Ombyggnaden är igång och gamla HP-huset anpassas för Kulturskolan och den blivande konserthallen. Kulturskolan flyttar in nästa sommar och konserthallen blir klar senare under hösten.

I Konserthusgruppen jobbar vi just nu hårt med att skapa bästa möjliga förutsättningar för driften i den blivande konserthallen och att säkertställa att det lokala musiklivet får inflytande och bästa möjliga förutsättningar för att kunna nyttja konserthallen för sina konserter och föreställningar.

2018

VAD HÄNDER I KONSERTHUSGRUPPEN?


Vid styrelsemöte i Konserthusgruppen den 24 april 2018 fick vi möjlighet att besöka KONSERTHALLEN där man nu verkligen kan se hur den kommer att se ut, och vi kan intyga att Halmstad kommer att begåvas med en fantastiskt fin konserthall. En stor scen och plats för nästan 500 besökare samt en akustik anpassad för de flesta musikformer.  Vi ser verkligen fram emot invigningen i oktober som kommer att bjuda på många fina musikupplevelser.


Föreningen har ju uppnått sitt första mål, att få till stånd en konserthall, men vi vilar inte på lagrarna utan jobbar nu vidare med målet att också bli en arrangörsförening. Kontakt har tagits med kulturnämnd och förvaltning och en arbetsgrupp kommer att ta fram underlag för en överenskommelse mellan Kulturförvaltningen och Konserthusgruppen.  Vi både hoppas och tror att vi kan bidra till att skapa intressanta upplevelser och hoppas att alla musikintresserade skall hitta sin hemvist i den nya konserthallen.

Delar av Föreningens styrelse på scenen

PROGRAM VID ÖPPET HUS - KULTURHUSET NAJADEN

Lördagen 20 oktober 2018 kl. 10.30-19.00

 

En bred palett av framträdanden av Halmstads körer och orkestrar.

Öppet Hus i hela huset, även Kulturskolan. Fri entré.

 

10.30-10.50 Kulturhuset Najaden invigs med tal samt musik av Symphonic Band utanför entrén.

10.50-11.00 Symphonic Band tar med sig publiken in i konsertsalen.

11.00–11.20 Pomp and Circumstance Marsch – Symphonic Band

11.30–11.50 Något oförutsett – Kammarfysikensemblen

12.00–12.20 Brasset leder vidare – Halmstad Brass

12.30–12.50 Yngre röster – Kulturskolans barnkörer

13.00–13.20 Yngre stråkar – Småstråkarna Kulturskolan

13.30–13.50 Pianostund – Kulturskolans pianister

14.00–14.20 Klurig sång – Mumma

14.30–14.50 Musical för a capella kör – Kören CAT

15.00–15.20 Stråkstund med Cappella Nova och Stråkensemblen

15.30-15.50 Ett ögonblick ur Processen med Körklangen

16.00-16.20 Festtoner från Högskolan med Köörmit

16.30 Upp till dans med Halmstad Dragspelsklubb (Foajéscenen)

17.00-17.20 Sång med Viva Voce och sångare från AM sångstudio

17.30-17.50 Över vidderna med Harplinge Spelmanslag

18.00-18.20 Snöstorpstoner med Göran Perssons körer

 

Arrangör: Kulturskolan och Konserthusgruppen

Scenen med plats för stor orkester och möjlighet till dans

När stolarna är på plats kan närmare 500 besökare njuta av musik och dans.