Föreningen


KONSERTHUSGRUPPEN I HALMSTAD

- En del av Halmstads musikliv


Föreningen KONSERTHUSGRUPPEN har  bildats för att väcka opinion för och verka för att Halmstad berikas med en konserthall. Initiativtagare är några personer bland alla de många aktiva inom Halmstads musikliv.Föreningen är helt ideell samt politiskt och religöst obunden. Alla som är intresserade av musik och som stöder tanken kan bli medlemmar och därmed påverka utvecklingen och målet om en konserthall i Halmstad

VÅR MÅLSÄTTNING


Föreningen Konserthusgruppen har under fyra års tid arbetat målmedvetet för att få till stånd en konserthall i Halmstad. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt möte i juni 2017 att anslå medel, och nu byggs den nya konserthallen i det gamla tidningshuset på Söder. I och med detta har vi nått vårt mål. Föreningen kommer därför att ombildas med ny inriktning och ny målsättning, och med samma starka engagemang som tidigare. Alla med intresse för musik, utövande såväl som publik, kan bli medlemmar i föreningen.


De planer och tankar som finns kring den nya konserthallen och de övriga lokalerna i fastigheten skapar möjligheter för kulturella möten över genrer och generationer. Detta har tidigare saknats i Halmstad. Vi vill därför använda vårt engagemang till att fortsätta arbetet med att göra det gamla HP-huset till den mötesplats för musik och angränsande kulturformer som vi så väl behöver.


Vi vill att musikutövare och musikarrangörer inom alla genrer ska se den nya konserthallen som den naturliga platsen att förlägga sina aktiviteter till. Både konserter och projekt ska erbjudas bra möjligheter och förutsättningar, och även om fokus ligger på musiken ska naturligtvis andra konstformer också kunna hitta sin plats i huset.


Föreningen skall

-genom samverkan och påverkan medverka till att Konserthuset blir en naturlig hemvist för Halmstads musikliv.


-medverka till att det lokala musiklivet såväl som professionella gästframträdanden erbjuds de bästa förutsättningar och möjligheter som kan åstadkommas i huset.


-sprida information om vad som sker i huset samt vid behov skapa opinion kring aktuella frågor om aktiviteter och utbud.


-arbeta för att göra halmstadborna ständigt medvetna om vad som sker i huset.


-bidra till att utveckla Konserthuset till en naturlig, gränslös mötesplats för olika generationer och konstformer.


-uppmuntra och stödja kulturevenemang som bidrar till att utveckla olika sociala insatser i Halmstads kommun.